Iedereen onder een dak

Nederland heeft recht op een (t)huis. Een plek waar je je prettig voelt en waar je tot rust kunt komen. Voor een grote groep mensen is dit echter niet weggelegd. Ons land telt bijna 40.000 mensen die geen eigen woonplek hebben.

de uitdaging

Een online platform waar bewoners zelf mee aan de slag kunnen

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen een steeds intensievere samenwerking tussen gemeentes en inwoners. Gemeenten willen daarbij meer ruimte bieden aan initiatieven en ideeën in de stad. Dat is nog niet zo eenvoudig. Want hoe krijg je zicht op alle ideeën die leven bij bewoners? Wijwillendit helpt ze daarbij. En daar is steeds meer behoefte aan. Inmiddels is Wijwillendit dan ook uitgegroeid tot een onmisbaar participatieplatform, met meerdere voordelen.

Jongerenregisseurs

De jongerenregisseur is de spin in het web bij de ondersteuning van dakloze jongeren. Vandaag als coach of vertrouwenspersoon, morgen als vertegenwoordiger of persoonlijke advocaat. Wat zijn de effecten van deze aanpak op maat? En hoe geef je de jongerenregisseur een hoofdrol in jouw gemeente? We vragen het gemeente Haarlem, die er al zes jaar mee experimenteert.

“Je moet bereid zijn af en toe buiten de lijntjes te tekenen”

Beschermd Wonen Light

Een innovatieve woonvorm die de stap van beschermd naar zelfstandig wonen kleiner maakt: dat is Beschermd Wonen Light. Een recent initiatief van drie Leidse organisaties in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang. Hoe hebben ze dit project van de grond gekregen? En wat zijn hun eerste bevindingen?

“Misschien stoot je een keer je neus, maar dat hoort ook bij het leven”

Straat Consulaat

Dakloze jongeren in de opvang missen vaak perspectief – een stap naar de toekomst. Soms hebben zij hun school niet af kunnen maken. Het Straat Consulaat in Den Haag pakte dit signaal op. Met het educatie project ‘Weer naar school’ krijgen dakloze jongeren, ook als ze schulden hebben, de kans om alsnog een opleiding te volgen. Oftewel een startkwalificatie te behalen, broodnodig voor het vinden van een baan.

“Uniek aan ons project is dat jongeren terug naar school kunnen met behoud van een uitkering”

01

De uitdaging

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen een steeds intensievere samenwerking tussen gemeentes en inwoners. Gemeenten willen daarbij meer ruimte bieden aan initiatieven en ideeën in de stad. Dat is nog niet zo eenvoudig. Want hoe krijg je zicht op alle ideeën die leven bij bewoners? Wijwillendit helpt ze daarbij. En daar is steeds meer behoefte aan. Inmiddels is Wijwillendit dan ook uitgegroeid tot een onmisbaar participatieplatform, met meerdere voordelen.