Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

Iedereen onder een dak

Iedereen in Nederland heeft recht op een (t)huis. Een plek waar je je prettig voelt en waar je tot rust kunt komen. Voor een grote groep mensen is dit echter niet weggelegd. Ons land telt bijna 40.000 mensen die geen eigen woonplek hebben.

preventie, nazorg en regie

Jongerenregisseur

De jongerenregisseur is de spin in het web bij de ondersteuning van dakloze jongeren. Vandaag als coach of vertrouwenspersoon, morgen als vertegenwoordiger of persoonlijke advocaat. Wat zijn de effecten van deze aanpak op maat? En hoe geef je de jongerenregisseur een hoofdrol in jouw gemeente? We vragen het gemeente Haarlem, die er al zes jaar mee experimenteert.

Thomas Witteveen

“Je moet bereid zijn af en toe buiten de lijntjes te tekenen”

Evelien van den Bergh, projectleider educatieproject bij het Straat Consulaat

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN SCHOLING

Straat Consulaat

Dakloze jongeren in de opvang missen vaak perspectief – een stap naar de toekomst. Soms hebben zij hun school niet af kunnen maken. Het Straat Consulaat in Den Haag pakte dit signaal op. Met het educatieproject ‘Weer naar school’ krijgen (voormalig) dakloze jongeren, ook als ze schulden hebben, de kans om alsnog een opleiding te volgen. Oftewel een startkwalificatie te behalen, broodnodig voor het vinden van een baan.

Evelien van den Bergh

“UNIEK AAN ONS PROJECT IS DAT JONGEREN TERUG NAAR SCHOOL KUNNEN MÉT BEHOUD VAN UITKERING”

Diana van den Berg, inwonend beheerder en ervaringsdeskundige

OPVANG EN WONEN

Beschermd Wonen Light

Een innovatieve woonvorm die de stap van beschermd naar zelfstandig wonen kleiner maakt: dat is Beschermd Wonen Light. Een recent initiatief van drie Leidse organisaties in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang. Hoe hebben ze dit project van de grond gekregen? En wat zijn hun eerste bevindingen?

Jacqueline Haagen

“Misschien stoot je een keer je neus, maar dat hoort ook bij het leven”