portfolio

bekijk recente projecten

Een selectie van projecten, fijne klanten waarmee ik heb mogen samenwerken.

Ministerie van VWS
Een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte

Met de huidige woningnood en een toenemend aantal dak- en thuisloze mensen is het belangrijk om buiten de gebaande paden te denken om nieuwe woonmogelijkheden te ontdekken. Hoe maken we Nederland huishonger vrij?

nederland bedankt
Bijzondere verhalen & initiatieven tijdens de coronapandemie

Hoe zullen we ons de coronapandemie van 2020 herinneren? Door deze crisis was van het ene op het andere moment niets meer vanzelfsprekend. Maar juist in deze tijd staan helden op. Staan mensen hartverwarmend voor elkaar klaar.

louter schoonheid
visuele identiteit die even eenvoudig is als het het product

Wijwillendit
Virtueel geeltjes plakken op de digitale plattegrond van jouw wijk

Welke problemen in een wijk prioriteit krijgen kan eigenlijk niet van bovenaf worden bepaald. Veel beter is het om bewoners te vragen waar zij behoefte aan hebben. Maar verandert een online participatietool niet de manier van werken en denken?

vers beton
de opkomst van een nieuwe jonge generatie horeca ondernemers

In de afgelopen tien jaar groeide de horeca in de Rotterdamse binnenstad met 50 procent, de snelste stijging van alle Nederlandse binnensteden. Blijft er nog ruimte voor originaliteit en couleur locale als de horeca zich zo rap ontwikkelt?

Kwetsbaar
Een installatie waarin je je kwetsbaar durft op te stellen

Er is een toenemende behoefte bij mannen en jongens aan activiteiten die hen helpen om een nieuwe invulling te geven aan hun rol als man in een veranderende samenleving. Wat is de essentie van mannelijkheid in deze maatschappij?