projecten

Een selectie projecten, fijne klanten waarmee ik heb mogen samenwerken.

Met de huidige woningnood en een toenemend aantal dak- en thuisloze mensen is het belangrijk om buiten de gebaande paden te denken om nieuwe woonmogelijkheden te ontdekken. Hoe maken we Nederland huishonger vrij?

Hoe zullen we ons de coronapandemie van 2020 herinneren? Door deze crisis was van het ene op het andere moment niets meer vanzelfsprekend. Maar juist in deze tijd staan helden op en staan mensen hartverwarmend voor elkaar klaar.

Wijwillendit
Virtuele post-its plakken op jouw digitale wijk plattegrond

Welke problemen in een wijk prioriteit krijgen kan eigenlijk niet van bovenaf worden bepaald. Veel beter is het om bewoners te vragen waar zij behoefte aan hebben. Maar verandert een online participatietool niet de manier van werken en denken?

In de afgelopen tien jaar groeide de horeca in de Rotterdamse binnenstad met 50 procent, de snelste stijging van alle Nederlandse binnensteden. Blijft er nog ruimte voor originaliteit als de horeca zich zo rap ontwikkelt?